Klinické štúdie

Systematický prehľad odborných vedeckých štúdií.

Cvičenie pozitívne ovplyvňuje väčšinu rizikových faktorov, chorôb a zdravotných postihnutí stredného až pokročilého veku. Väčšina ľudí stredného až vyššieho veku nespĺňa cvičebné dávky odporúčané pre pozitívne ovplyvnenie kardio-metabolickej, muskulo-skeletálnej a neuro-fyziologickej zdatnosti alebo zdravotných postihnutí.

Celotelová elektromyostimulácia EMS môže byť sľubnou cvičebnou technológiou pre ľudí, ktorí nemôžu alebo nie sú dostatočne motivovaní cvičiť tradične. Až donedávna však neexistoval dostatok dôkazov o účinkoch EMS na výsledky súvisiace so zdravotným stavom. Cieľom tohto systematického prehľadu je zhrnúť účinky, obmedzenia a riziká EMS ako preventívneho alebo terapeutického nástroja pre nešportujúcich dospelých.

Prebehli výskumy v PubMed, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Cochrane a Eric s cieľom identifikovať náhodné kontrolované štúdie, cielené kontrolované štúdie, metaanalýzy údajov jednotlivých pacientov a recenzované vedecké práce, ktoré skúmali:

  • EMS vyvolané zmeny muskulo-skeletálnych rizikových faktorov a ochorení
  • EMS vyvolané zmeny funkčnej kapacity a fyzickej zdatnosti
  • EMS vyvolané zmeny kardio-metabolických rizikových faktorov a ochorení
  • rizikové faktory využitia EMS a nežiaduce účinky pri aplikácii EMS.

Dvaja vedci nezávisle na sebe posudzovali články z hľadiska vhodnosti a metodologickej kvality. Nakoniec bolo do prehľadu zahrnutých 23 vhodných vedeckých článkov , ktoré vzišli zo štrnástich výskumných projektov. Skrátka trinásť projektov zahŕňalo štúdie EMS a jedna bola metaanalýzou údajov o jednotlivých pacientoch.

EMS výrazne zlepšuje svalovú hmotu a funkciu a zároveň znižuje objem tuku a bolesti v oblasti bedrovej chrbtice. Hoci existujú určité dôkazy o pozitívnom účinku EMS na kardio-metabolické rizikové faktory, tento aspekt si vyžaduje ďalšie podrobné štúdium. Pri správnom využití a dohľade sa EMS javí ako bezpečná tréningová technológia. Stručne povedané EMS predstavuje bezpečnú a rozumnú možnosť pre jedincov, ktorí sa nemôžu alebo nechcú zapojiť do konvenčných cvičebných programov. Avšak, rovnako ako všetky ostatné druhy cvičení, ani EMS neovplyvňuje každý aspekt fyzického výkonu a zdravia.

Systematický přehled odborných vědeckých studií

Cvičení pozitivně ovlivňuje většinu rizikových faktorů, nemocí a zdravotních postižení středního až pokročilého věku. Většina lidí středního až vyššího věku nesplňuje cvičební dávky doporučené pro pozitivní ovlivnění kardio-metabolické, muskulo-skeletální a neuro-fyziologické zdatnosti nebo zdravotních postižení.

Celotělová elektromyostimulace EMS může být slibnou cvičební technologií pro lidi, kteří nemohou nebo nejsou dostatečně motivovaní cvičit tradičně. Až donedávna však neexistoval dostatek důkazů o účincích EMS na výsledky související se zdravotním stavem. Cílem tohoto systematického přehledu je shrnout účinky, omezení a rizika EMS jako preventivního nebo terapeutického nástroje pro nesportující dospělé.

Výzkumy proběhly

V PubMed, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Cochrane and Eric proběhly výzkumy s cílem identifikovat náhodné kontrolované studie, cílené kontrolované studie, metaanalýzy údajů jednotlivých pacientů a recenzované vědecké práce, které zkoumaly:

  • EMS vyvolané změny muskulo-skeletálních rizikových faktorů a onemocnění
  • EMS vyvolané změny funkční kapacity a fyzické zdatnosti
  • EMS vyvolané změny kardio-metabolických rizikových faktorů a onemocnění
  • rizikové faktory využití EMS a nežádoucí účinky při aplikaci EMS.

Vědecké nezávisle posouzení

Dva vědci nezávisle na sobě posuzovali články z hlediska vhodnosti a metodologické kvality. Nakonec bylo do přehledu zahrnuto 23 vhodných vědeckých článků, které vzešly ze čtrnácti výzkumných projektů. Zkrátka třináct projektů zahrnovalo studie EMS a jedna byla metaanalýzou údajů o jednotlivých pacientech.

EMS výrazně zlepšuje svalovou hmotu a funkci a zároveň snižuje objem tuku a bolesti v oblasti bederní páteře. Ačkoli existují určité důkazy o pozitivním účinku EMS na kardio-metabolické rizikové faktory, tento aspekt vyžaduje další podrobné studium. Při správném využití a dohledu se EMS jeví jako bezpečná tréninková technologie. Stručně řečeno EMS představuje bezpečnou a rozumnou možnost pro jedince, kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do konvenčních cvičebních programů. Nicméně, stejně jako všechny ostatní druhy cvičení, ani EMS neovlivňuje každý aspekt fyzického výkonu a zdraví.


Nastavenie cookies
Informácie o cookies
Súbory cookies slúžia na zlepšenie webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a na analýzu údajov o návštevníkoch. Technické cookies sú pre chod webových stránok nevyhnutné – používaním webu s ich využitím súhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuté
Zaisťujú kľúčové funkcie webových stránok ako sú zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevnosti. Technické cookies môžete vypnúť v nastavení svojho prehliadača, to však môže negatívne ovplyvniť funkčnosť webových stránok.
Výkonnostné cookies
Umožňujú na základe vašich záujmov zobrazovať relevantný obsah a personalizované ponuky a reklamy na tejto stránke, na stránkach tretích strán a na sociálnych sieťach.
Analytické cookies
Nástroje tretích strán (napríklad Google Analytics) umožňujú zlepšovať fungovanie webových stránok pomocou informácií o tom, ako stránky užívate. Súbory cookies zhromažďujú tieto údaje spôsobom, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu.
Súhlasím so všetkým
Uložiť nastavenia